Praktijkondersteuner – Huisartsenpraktijk de Steenbok – Boxmeer

Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner Somatiek

Femke van Wijk werkt als praktijkondersteuner-somatiek in onze huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner neemt een deel van de zorg voor chronisch zieken (patienten met diabetes mellitus, astma/COPD) op zich, steeds onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Zij heeft regelmatig overleg met de huisarts. Nieuwe medicatie of veranderingen in medicatie moeten door de huisarts worden goedgekeurd. Soms betekent dit dat de praktijkondersteuner een voorstel doet tot aanpassing, het met de huisarts bespreekt en u hierover later terugbelt.
De praktijkondersteuner werkt ook volgens protocollen/zorgprogramma’s van zorggroep Syntein. Het is bewezen dat deelname aan zo’n programma de kwaliteit van zorg verbetert. Meerdere zorgverleners zijn betrokken binnen de zorggroep. Op deze manier kan de zorg beter worden georganiseerd en zijn de voorwaarden om goed samen te werken met andere disciplines verbeterd.

Heeft u astma of COPD?

Het is bekend dat veel mensen met chronische longziekten rondlopen met te veel klachten terwijl hun behandeling niet optimaal is. Verder zijn er mensen die jarenlang inhalatiemedicatie gebruiken waarbij er mogelijk overbehandeling plaatsvindt. Bij iedere volwassene met astma of COPD willen we graag eenmaal per jaar een longfunctietest (spirometrie) verrichten. Dit onderzoek wordt gedaan door de praktijkondersteuner. Ook bespreekt zij de uitslag van de test samen met u en neemt zij het medicatiegebruik en de inhalatietechnieken met u door.

Heeft u diabetes mellitus type II?

Het is de bedoeling dat alle patienten elke 3 maanden voor een controle bezoek naar de huisartsenpraktijk gaan. U ziet de huisarts in principe eenmaal per jaar voor controle van de diabetes, de andere 3 controles zullen door de praktijkondersteuner worden uitgevoerd. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker, meet de bloeddruk en het gewicht. De jaarcontrole (de maand waarin u jarig bent) zal gedaan worden door de praktijkondersteuner. Van tevoren moet er bloed af worden genomen en urine worden ingeleverd. Tijdens de jaarcontrole worden naast de bovenstaande controles, ook de voeten gecontroleerd, wordt er gekeken wanneer de ogen gecontroleerd moeten worden, de bloeduitslagen besproken en eventueel medicatie wordt aangepast. De controle na de jaarcontrole zal bij de huisarts plaatsvinden.
Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten van insuline therapie.

Hoe maakt u een afspraak bij de praktijkondersteuner?

Net als bij de huisarts kunt u een afspraak voor de praktijkondersteuner maken bij de assistente. Een vervolgafspraak zal vaak door de praktijkondersteuner zelf met u worden gemaakt.
Ook voor begeleiding bij stoppen met roken kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner op het spreekuur.
De praktijkondersteuner is op dinsdag en donderdag werkzaam en eens in de twee weken op maandag.
Op dinsdag en donderdag heeft zij van 11.30 uur tot 12.00 uur telefonisch spreekuur.

Praktijkondersteuner GGZ

Charlotte van den Heuvel werkt als POH GGZ in onze praktijk. POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho-)sociale klachten. Mevr. van den Heuvel is psycholoog en is tevens werkzaam bij Praktijksteun.

In een eerste gesprek brengt de praktijkondersteuner uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens vindt er – in overleg met de huisarts – dan wel gespreksbegeleiding en behandeling door de POH-GGZ plaats, of er wordt in overleg met u gekozen voor verwijzing naar een andere hulpverlenende instantie. Een afspraak met Charlotte komt tot stand na een gesprek met de huisarts. Charlotte werkt op woensdag de gehele dag bij ons in de praktijk.