Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk de Steenbok – Boxmeer

Praktijknieuws

Huisarts in opleiding

Aangezien we als praktijk graag bij willen dragen aan het opleiden van nieuwe huisartsen zal op 1 september 2023 Eline Willems starten als huisarts in opleiding.

Bellen voor uitslagen

U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken, tenzij anders afgesproken is met de huisarts.

Nieuw spoed- nummer huisartsenpost

Vanaf 01-01-2023 heeft de huisartsenposten Nijmegen-Boxmeer (NEO-huisartsenzorg) een nieuw spoednummer : 024 352 35 79.  Het oude nummer is niet meer bereikbaar.

Patiënten portaal

Wij hebben een enquête gehouden over het patiëntenportaal. Hieruit is een aantal zaken naar voren gekomen. Het komt soms voor, dat de medicatie in het patiëntenportaal niet klopt. Enkele voorbeelden: het juiste medicijn staat er niet tussen, de dosis klopt niet na een wijziging door uw huisarts of specialist, of er staan nog oude medicijnen tussen die u niet meer gebruikt.  Is dit bij u het geval?  Neem dan contact op met de praktijk. Wij maken dit in orde voor u. U kunt de medische gegevens tot 1.5 jaar terug bekijken.

U kunt ook voor andere vragen/opmerkingen over het patiëntenportaal met ons contact opnemen.

Medicatie bestellen

Gaat u binnen kort op vakantie? Vergeet dan niet tijdig uw medicatie te bestellen. Check goed of u een schengenverklaring nodig hebt voor uw medicatie.

Als u op vakantie gaat en u uw medicijnen voor meerdere weken nodig hebben. Dan kan de apotheek dit voor u regelen, mits u dit op tijd doet.

Hierbij willen wij u attent maken op de regels voor het aanvragen van een vakantierol. Het verzoek is om dit minimaal 2 weken voor uw vakantie aan hen door te geven dat u een vakantierol nodig heeft. Het is daarbij belangrijk dat u aangeeft welke datum u vertrekt, en welke datum u weer terug komt.  Mocht u uw vakantierol te laat aanvragen, zullen zij kosten in rekening brengen.

Schengenverklaring

Wanneer u op reis gaat met een medicijn of middel dat onder de Opiumwet valt, moet u een officiële verklaring aanvragen. Medicijnen die het betreffen zijn o.a. morfinepreparaten maar ook medicijnen als Temazepam, Oxazepam en Ritalin of Concerta.

U dient deze verklaring zelf in te vullen en door de huisarts (of door bv de kinderarts of psychiater wanneer de medicatie door één van hen is voorgeschreven) te laten ondertekenen en voorzien van stempel. Vervolgens stuurt u de verklaring op naar het CAK, (dit kan ook digitaal) waarna u binnen 2 weken de goedgekeurde verklaring retour krijgt.

In onderstaand overzicht kunt u de titels aanklikken om te worden verwezen naar het formulier of verdere informatie.

De Schengenverklaring is geldig voor de periode die u heeft ingevuld op het formulier. De reisperiode per verklaring is maximaal 30 dagen. Voor de eventueel daaropvolgende vakantiedagen dient u opnieuw een verklaring in te vullen.

Praktijk gesloten

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten. Huisartsenpraktijk ‘de Beuk’ is open. Zij zijn gevestigd aan de Julie Postelsingel 70, telefoonnummer 0485-521225