Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk de Steenbok – Boxmeer

Praktijknieuws

Pensioen Marlies van den Belt 

Beste mensen,

Na 31 jaar met veel plezier gewerkt te hebben als huisarts in Boxmeer, is het moment gekomen dat ik ga stoppen als praktijk houdend huisarts van praktijk de Steenbok op 1 april 2024.

31 jaar geleden mocht ik beginnen als opvolger van dokter Jan Korte in het oude, rustieke pand aan de Steenstraat 3 in Boxmeer. Samen met Winfried Felix in een maatschap droegen wij gelijkelijk de zorg voor onze patiënten. We werden ondersteund door onze trouwe assistente Nelly van Hassel – van de Berg. Daar kwam al snel ondersteuning bij van een tweede assistente, Gertie Meijs – Cocu.

We verhuisden naar een nieuw pand aan de Bakelgeertstraat, twee praktijken onder één dak, samen met apotheek Rochus. Aanvankelijk leek dit ook nog heel landelijk, met vanuit je raam uitzicht op de achterkant van een boerderij en soms een paard.

De tijd ging verder en wij gingen met de tijd mee, meer assistentie, huisartsendiensten- structuur met een huisartsenpost tijdens ANW dienst, een praktijkondersteuner-somatiek, een praktijkondersteuner-GGZ, huisartsen-in-opleiding en automatisering. Een overgang van kaartenbak naar computer dossier. Een nieuwe maat, Margriet de Jong. Na 20 jaar weer een verhuizing, nu naar Weijerstaete 19, als Praktijk de Steenbok. Inmiddels is ons team gegroeid, maar blijven we samen kiezen voor kleinschalige, betrokken, professionele, laagdrempelige zorg en positieve gezondheid. Dankbaar kan ik terugkijken op vele jaren van fijne samenwerking, veel nieuwe ontwikkelingen en veel mooie ontmoetingen met mensen. Dank wil ik uitspreken voor het door u in mij gestelde vertrouwen.

De praktijk zal worden voortgezet door mijn gewaardeerde collega Margriet de Jong, samen met een nieuwe maat Karin Roskes, een ervaren huisarts met specialisatie in de ouderenzorg. Daarbij zullen ook de huisartsen Neeltje Schoenmakers – Rutten en Michelle Bruggeling een aantal dagdelen in de praktijk blijven werken.

U wordt in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen van mij als huisarts en kennis te maken met mijn opvolgster op donderdag 28 maart van 15.30-17.00 uur in de Foyer bij Hotel Riche.

Hartelijke groet,

Marlies van den Belt

 

Praktijk geopend voor nieuwe patiënten 

Verhuisd u (binnenkort) naar Boxmeer? De praktijk is weer geopend voor nieuwe patiënten. U kunt hierover contact opnemen met de assistente.

POH-GGZ

Vanaf 17-01 is Charlotte van den Heuvel werkzaam als POH-GGZ.

Griepvaccinatie

Zaterdag 4 november worden de griepvaccinaties weer aangeboden. In 2023 worden de 63 t/m de 66 jarigen (1957-1960) daarbij ook uitgenodigd voor de Pneumokokkenvaccinatie. De uitnodigingsbrieven zijn inmiddels verstuurd.

Inmiddels zijn beide griepvaccinatie rondes op 4 en 8 november geweest. Komt u in aanmerking voor de griepvaccinatie en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Kwam vorige data niet uit? Neem dan contact op met de assistente voor de mogelijkheden. 

Covid vaccinatie

Wij krijgen veel vragen met betrekking omtrent de Covid vaccinatie. De huisarts kan hier helaas niets in betekenen.  U kunt een afspraak maken via www.planjeprik.nl of telefonisch: 0800-7070.

Huisarts in opleiding

Aangezien we als praktijk graag bij willen dragen aan het opleiden van nieuwe huisartsen zal op 1 september 2023 Eline Willems starten als huisarts in opleiding.

Bellen voor uitslagen

U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken, tenzij anders afgesproken is met de huisarts.

Nieuw spoed- nummer huisartsenpost

Vanaf 01-01-2023 heeft de huisartsenposten Nijmegen-Boxmeer (NEO-huisartsenzorg) een nieuw spoednummer : 024 352 35 79.  Het oude nummer is niet meer bereikbaar.

Patiënten portaal

Wij hebben een enquête gehouden over het patiënten portaal. Hieruit is een aantal zaken naar voren gekomen. Het komt soms voor, dat de medicatie in het patiënten portaal niet klopt. Enkele voorbeelden: het juiste medicijn staat er niet tussen, de dosis klopt niet na een wijziging door uw huisarts of specialist, of er staan nog oude medicijnen tussen die u niet meer gebruikt.  Is dit bij u het geval?  Neem dan contact op met de praktijk. Wij maken dit in orde voor u. U kunt de medische gegevens tot 1.5 jaar terug bekijken.

U kunt ook voor andere vragen/opmerkingen over het patiënten portaal met ons contact opnemen.

Medicatie bestellen

Gaat u binnen kort op vakantie? Vergeet dan niet tijdig uw medicatie te bestellen. Check goed of u een schengen verklaring nodig hebt voor uw medicatie.

Als u op vakantie gaat en u uw medicijnen voor meerdere weken nodig hebben. Dan kan de apotheek dit voor u regelen, mits u dit op tijd doet.

Hierbij willen wij u attent maken op de regels voor het aanvragen van een vakantierol. Het verzoek is om dit minimaal 2 weken voor uw vakantie aan hen door te geven dat u een vakantierol nodig heeft. Het is daarbij belangrijk dat u aangeeft welke datum u vertrekt, en welke datum u weer terug komt.  Mocht u uw vakantierol te laat aanvragen, zullen zij kosten in rekening brengen.