Coronavirus – Huisartsenpraktijk de Steenbok – Boxmeer

Huisartsenpraktijk de Steenbok

Wij willen u dringend vragen om niet naar de praktijk te komen zonder eerst telefonisch contact op te nemen en bij het betreden van de praktijk is het dragen van een mondkapje verplicht. 

Voor informatie betreffende het Corona virus, kijk op www.thuisarts.nl en op www.rivm.nl

 

Coronavirus

Het is duidelijk dat het corona virus grote invloed heeft op het dagelijks leven en ook op onze prakijkvoering. Om de patienten een veilige omgeving te bieden in de praktijk en vooral de wachtkamer, moeten wij u vragen alleen na telefonisch overleg met de assistente, naar de praktijk te komen. Dit geldt ook voor de handelingen die de dokterassistente verricht. Om de drukte in de wachtkamer te voorkomen, verzoeken we u om alleen naar de praktijk te komen. Als begeleiding bij een spreekuur bezoek gewenst is, dan graag even met de assistente overleggen.

Bij het betreden van de praktijk, is het verplicht een mondkapje te dragen. 

Bij vragen en zorgen ten aanzien van het corona virus, vragen wij u eerst de informatie op www.thuisarts.nl en www.rivm.nl te lezen. Daar vindt u het actuele nieuws en worden veel vragen beantwoord.


Corona vaccinatie

Uitnodigen leeftijdsklassen

Kan ik al een afspraak maken?

 • Bent u geboren in 1979, 1980,1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 of 1987?
  U kunt al online een afspraak maken voor een vaccinatie. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten.
 • Bent u geboren in of tussen 1961 tot en met 1978? 
  U kunt online een afspraak maken voor een vaccinatie of telefonisch een afspraak maken voor vaccinatie.
 • Bent u geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 of 1960?
  De huisarts stuurt u een brief met een verdere toelichting voor de vaccinatie.
  Heeft u geen gebruik gemaakt van de eerste uitnodiging? Dan kunt vanaf zaterdag 5 juni 2021 telefonisch of online een afspraak maken bij de GGD voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. U heeft hiervoor geen herhalingsoproep nodig.
 • Geboren in 1955 of eerder?
  Uw uitnodiging is al eerder verstuurd. Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt online een afspraak maken voor een vaccinatie.
 • Krijgt u ieder jaar de griepprik?
  En bent u geboren in 1961 tot en met 2003? Vanaf 3 mei 2021 komt uw uitnodiging. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan kunt ook u online een afspraak maken voor een vaccinatie of telefonisch een afspraak maken voor vaccinatie. Het nummer staat in uw uitnodiging
 • Staat uw situatie hier niet bij?
  Vul een aantal vragen in en bekijk wanneer u de coronavaccinatie krijgt.

AstraZeneca bij de huisarts (1956 t/m 1960)

De leeftijdsklassen tussen 1956 t/m 1960 worden door de huisarts gevaccineerd.  Zij krijgen het AstraZeneca vaccin. Hierin is geen keuze. De uitnodigingen zullen vandaag worden verstuurd.  U kunt dus vanaf 29-04 de uitnodiging verwachten. De vaccinaties zullen plaats vinden op 06 mei 2021. In uw uitnodiging staat de tijd dat u welkom bent.

Vanaf donderdag (29-04)  krijgen de eerste mensen geboren in 1961 een uitnodiging voor een coronavaccinatie op de mat. Het gaat om mensen die dit jaar 60 jaar worden. Zij kunnen vanaf vandaag al online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer. Het gaat om bijna 250.000 mensen.

De uitnodigingen voor mensen geboren in 1961 vallen van donderdag 29 april tot en met zaterdag 1 mei op de mat. Het kan zijn dat mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden dan op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn al via een andere route gevaccineerd of uitgenodigd. De uitnodiging kunnen zij dan als niet verzonden beschouwen. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  heeft inmiddels ruim 100 vaccinatielocaties geopend waar mensen terecht kunnen voor een vaccinatie.

AstraZeneca vaccinatie

Waarom gaat de vaccinatie met het AstraZeneca vaccin door voor mensen geboren in 1960 of eerder? 

Tot begin april heeft Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen   acht meldingen van een zeldzaam ernstig ziektebeeld na vaccinatie met AstraZeneca ontvangen. Het gaat om een combinatie van trombose én een tekort aan bloedplaatjes. De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA European Medicines Agency ) heeft op basis van alle beschikbare gegevens de conclusie getrokken dat er een mogelijk verband is met het vaccin en dit ernstige ziektebeeld. Maar dat de kans dat dit beeld ontstaat extreem klein is. Het risico op ernstige gevolgen van de ziekte COVID-19 is veel groter dan het risico op dit ernstige maar zeer zeldzame ziektebeeld na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin. Daarom is de vaccinatie doorgegaan voor mensen geboren in 1960 of eerder. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin.

Als ik trombose of een embolie heb gehad, heb ik dan meer risico op trombose door de vaccinatie met AstraZeneca? 

Nee, we zien niet meer trombose of embolie na de vaccinatie. Mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad hebben niet meer risico op dit zeldzame ziektebeeld.

Voor meer informatie zie de website: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/astrazeneca en https://www.rivm.nl/nieuws/op-korte-termijn-ander-vaccin-beschikbaar-voor-60-minners-in-plaats-van-astrazeneca

Wanneer is vaccinatie aan huis voor niet mobiele personen mogelijk?

De mogelijkheden voor vaccinatie aan huis worden nog onderzocht. Mensen die niet naar de GGD vaccinatie locatie kunnen gaan en niet in een instelling worden gevaccineerd, moeten hier dus op wachten. Het vaccineren verloopt niet via de huisarts maar via de GGD. De huisarts kan hier voor als nog niets in betekenen. Wij kunnen u op een lijst zetten voor de vaccinatie op een later moment. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend, evenals om welk merk vaccin het dan zal gaan. Heeft de genodigde geen (mantel)zorg die hem/haar kan brengen en vragen over vervoer naar de GGD vaccinatie locatie, dan kan hij/zij bellen naar het landelijke telefoonnummer van de Rijksoverheid (0800-1351).

De meest actuele informatie kunt u vinden op:  https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie

Positieve uitslagen

Positieve uitslagen worden niet meer door de GGD gemeld aan de huisarts. Het hoge aantal besmettingen legt een groot beslag op het bron- en contactonderzoek door de GGD. Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook aan onze huisartsenpraktijk. Ook als u corona heeft, kunt u nog steeds met uw vragen bij ons terecht. Als wij weten dat u corona heeft, kunnen wij goede voorzorgsmaatregelen treffen zodat de huisarts en onze medewerkers u veilig zorg kunnen bieden.

U hoeft alleen met uw huisarts contact op te nemen als de ernst van uw klachten u zorgen baart. Doe dit telefonisch, zodat de assistente u kan adviseren wat eventuele de vervolg stappen kunnen zijn. 

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.

Start de test

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

Overige nuttige links

Uitleg over het coronavirus. In makkelijke taal.